Our Board of Directors consists of nine Directors, two of whom are executive Directors, four of whom are non-executive Directors and three of whom are independent non-executive Directors.
Guo Quan
Liu Jun
Zhang Guohua (Chairman)
Shi Wenfeng
Zhou Chuanyou
Hu Chengye
Hu Benyuan
Wang Lijin
Li Wing Sum, Steven

Hu Benyuan (Chairman)
Hu Chengye
Li Wing Sum, Steven

Terms of reference of Audit committee

Wang Lijin(Chairman)
Guo Quan
Zhou Chuanyou
Hu Benyuan
Li Wing Sum, Steven

Terms of reference of Remuneration and review committee

Strategic Development Committee
Zhang Guohua (Chairman)
Shi Wenfeng
Guo Quan
Zhou Chuanyou
Wang Lijin
Nomination committee
Zhang Guohua (Chairman)
Wang Lijin
Li Wing Sum, Steven
Supervisory committee
Yu Wenjiang
Li Jiangping
Yao Wenying
Meng Guojun
Chen Rong
The secretaries of the board
Zhang Junjie
Lam Cheuk Fai