Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd
Address Youse Building, No.4 You Hao North Road, Urumqi, Xinjiang, the PRC.
Postal Code 830000
Tel (86) 991-485-2773
Fax (86) 991-485-3773